Autoritatea pentru Digitalizarea României, un nou proiect bifat

Gabriel Alexandrescu
22.11.2023
Autoritatea pentru Digitalizarea României, un nou proiect bifat

             Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a organizat, în data de 21 noiembrie 2023, conferința de închidere a proiectului ,,Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod MySMIS 129878, SIPOCA 704.

Pe parcursul a 3 ani, activitățile desfășurate au vizat mai multe paliere de intervenție, având în centrul atenției administrația publică, în mod special ministerele cu atribuții în gestionarea serviciilor publice electronice și, implicit, cu inițiative în acțiuni de transformare digitală, în contextul unei dinamici continue a schimbărilor din societate.

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile proiectului și rezultatele obținute, respectiv elaborarea documentelor strategice pentru tehnologii avansate, tip: Blockchain, Centre de Inovare Digitală, European Open Science Cloud, High Performance Computing, a rapoartelor de cercetare care au abordat, din perspectivă europeană, digitalizarea unor domenii de interes precum agricultura, industria 4.0, sănătatea și cultura. Un document important al acestui parcurs este elaborarea Cadrului strategic național pentru inteligență artificială, care va sta la baza primei Strategii Naționale pentru Inteligență Artificială.

O altă realizare majoră a proiectului este înființarea și operaționalizarea primului Laborator Digital pentru Politici Publice din România – Digital Policy Lab – un spațiu experimental pentru teste și demonstrații detaliate ale abordării strategice și procesului operațional de elaborare politici publice în etapele sale majore.

În tot acest proces de explorare și adoptare a noilor tehnologii au fost organizate workshop-uri interactive pe subiecte ce tin de domenii precum: educație, comerț electronic, interoperabilitate și Open Data, precum și dezbateri privind legislația incidentă, la care au participat peste 1500 de reprezentanți din mediile academic, administrație și afaceri.

Evenimentul a beneficiat de alocuțiuni din partea domnului Dragoș-Cristian Vlad, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, domnului Ioan-Sabin Sărmaș, Președintele Comisiei Camerei Deputaților pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor, doamnei Mihaela Nicolae din partea Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, doamnei Prof. dr. ing. Daniela Popescu, Prorectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, domnului Eduard Mititelu, Secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării si de participarea, reprezentanților din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ai ministerelor și instituțiilor cu rol în implementarea de proiecte de transformare digitală, precum și ai Autorității pentru Digitalizarea României și companiilor care au contribuit la realizarea obiectivelor proiectului, respectiv Iceberg, Ernst & Young România, Deloitte Consultanță și Reff & Asociații – Deloitte Legal.

Dl. Dragos Cristian Vlad, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, a declarat cu această ocazie: ,Acest proiect reprezintă pentru ADR un model de succes în abordarea de problematici complexe ale transformării digitale, cu stakeholder-i multipli și o diversitate de livrabile cu caracter strategic. ADR acționează ca orchestrator al cunoașterii și promovării de tehnologii inovative pentru identificarea de soluții cu care se confruntă administrația publică în demersurile de modernizare, implementare de politici publice bazate pe dovezi șifurnizare de servicii publice către cetățeni și mediul de afaceri. Participarea UTCN a asigurat un parteneriat cu o componentă majoră a mediului academic și de cercetare, al cărui rol este critic pentru adopția și dezvoltarea tehnologiilor inovative în economia și societatea românească.’

Dna. Daniela Popescu, Prorectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a declarat: ‚Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are o bogată experiență în implementarea de proiecte pentru promovarea de tehnologii inovative și de creștere a rolului cercetării și inovării în transformarea digitală. Proiectul derulat cu ADR ne-a oferit o platformă pentru o mai bună mapare a perspectivei strategice a utilizării tehnologiilor inovative în administrația publică, astfel încât cadrul strategic să reflecte corect și complet potențialul utilizării acestora în furnizarea de servicii publice. UTCN rămâne angajat obiectivelor sale ambițioase de promovare a cercetării și educației în domeniul deep tech și proiectelor majore de investiții în platforme și infrastructuri dedicate.’

Alina Pârâială, managerul de proiect al Autorității pentru Digitalizarea României, a declarat: ‚Din perspectivă strategică, proiectul care se încheie completează cu succes programele ADR de consolidare a funcționării reziliente și agile a administrației publice centrale prin cunoașterea și utilizarea tehnologiilor inovative și a platformelor colaborative care le însoțesc. Obiectivele naționale privind transformarea digitală și implementarea foii naționale de parcurs în contextul mai larg al Deceniului Digital al Europei vizează o administrație publică eficientă și orientată spre cetățean. Aceste ținte ne obligă să accelerăm eforturile și să reunim toate părțile interesate în acest demers, pentru a asigura un caracter incluziv și transparent al transformării digitale, o evoluție armonioasă a adopției de soluții digitale în sectorul public și creșterea competitivității economiei naționale.’

Tags: