Legea salarizării și ierarhizarea posturilor e gata. Cum vor fi afectate salariilor celor care lucrează la stat?

Gabriel Alexandrescu
24.10.2023
Legea salarizării și ierarhizarea posturilor e gata. Cum vor fi afectate salariilor celor care lucrează la stat?

Legea salarizării unitare a angajaților de la stat este aproape de finalizare. Guvernul, alături de specialiști din cadrul Băncii Mondiale, lucrează din greu pentru a da o formă finală, astfel încât să fie adoptată în cel mai scurt timp.

Ierarhizarea posturilor, pe o scală de la 1 la 12 în funcție de complexitate

Posturile din sistemul public vor fi ierarhizate în 12 grade, în funcție de complexitatea acestora, unde 1 reprezintă cel mai redus nivel de complexitate, iar 12 – cel mai înalt.

Ce posturi vor avea gradul 1?

De exemplu, pentru gradul 1, cu cel mai mic nivel de complexitate, funcțiile reprezentative sunt cele de paznic, secretar-dactilograf, spălătoreasă. Posturile de grad 1 necesită de obicei studii medii. Munca este repetitivă și constă în sarcini simple, de rutină. Sunt funcții de execuție care presupun activitatea limitată la respectarea unor proceduri bine definite. Condițiile de muncă pot implica, în unele cazuri, expunere la condiții de lucru sau climat temporar debilitante fizic și/sau manipularea unor materiale grele, murdare sau periculoase.

Posturi precum cele de polițist local, economist, instructor de educație, asistent maternal profesionist sunt evaluate în proiectul legii salarizării bugetarilor la gradul 4 de complexitate a muncii. Gradul 4 este asociat funcțiilor de execuție cu studii superioare, cu activitate relativ simplă sau funcțiilor cu studii medii cu activitate cu nivel sporit de complexitate/varietate și nivel mediu de responsabilitate.

De exemplu, posturile de educatoare, învățătoare, asistent social, au grad de complexitate 5 în proiectul legii salarizării bugetarilor.

Inspector vamal, șef lucrări (lector universitar), registrator de carte funciară, profesor preuniversitar, expert criminalist, dirijor, consilier superior (nivel central), consilier parlamentar, toate au grad de complexitate 7 în proiectul noii legi a salarizării bugetarilor.

Toate funcţiile de grad de complexitate 7 au în comun mai multe condiţii:

  • implică studii superioare în domenii de înaltă complexitate tehnică. Activitatea din aceste posturi implică procese din mai multe discipline.
  • Salariaţii din aceste posture contribuie la elaborarea documentelor strategice sau de importanță organizațională. Unele funcții din grad desfășoară în mod curent interacțiuni complexe cu beneficiarii direcți.
  • Se pot afla frecvent în situații de lucru care depășesc domeniul de specializare, necesită acumularea de noi cunoștințe, gândire critică și identificarea de soluții inovatoare.
  • Cerințele de comunicare persuasivă sunt importante.
  • Există unele funcții cu incompatibilități de nivel mediu sau cu risc de corupție.

Şef administraţie financiară, inginer şef cadastru, director (funcţie publica, minister), grefier şef secţie, şef birou vamal, farmacist, acestea au grad de complexitate 8 în proiectul noii legi a salarizării bugetarilor.

Judecător, decan, medic director medical, auditor public extern, profesor universitar, arhitect șef, programator IT, director general (funcție publică, minister), director financiar contabil spital, au grad de complexitate 9 în proiectul legii salarizării bugetarilor.

Director cu funcție de auditor public extern, secretar general, manager spital, adjunct al procurorului general, au grad de complexitate 10 în proiectul legii salarizării bugetarilor.

Ce se va întâmpla cu posturile cu fluctuație din sistemul public?

Autorii legii vor stabili care sunt posturile din sistemul public cu fluctuaţie mare sau care sunt greu de ocupat, fiindcă salariile oferite sunt semnificativ mai mici decât cele practicate în mediul privat.

“Pentru aceste posturi, poziționarea în ierarhie va fi parțial ajustată în politica salarială pentru a permite facilitarea recrutării de specialiști. Astfel de posturi tipice sunt cele de expert IT, dar poate fi și cazul unor posturi precum cele de profesor din anumite zone geografice. În alte țări, pentru astfel de posturi se asigură flexibilitate în stabilirea nivelului de salarizare, fie prin determinarea unui salariu prin contract special, cum este cazul în Austria pentru experții IT, fie prin acordarea unei majorări pentru o perioadă limitată de timp (cazul profesorilor din zone dificile din Marea Britanie)”, conform proiectului legii salarizării din sistemul public, obţinut de site-ul Economica.net.

Tags: